You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde på Humanitære projekter i Jamaica

Oversigt
Projektoversigt

I Jamaica kan du på vore humanitære projekter arbejde i børnehaver, daginstitutioner, en sygestue, et børnevelfærdsagentur, og hjem for handicappede.

Du behøver ingen faglige kvalifikationer for at arbejde på vores humanitære projekter i Jamaica; til gengæld forventer vi, at du er villig til at arbejde hårdt og at du engagerer dig i arbejdet.

Din rolle som frivillig

Frivillig på humanitært projekt i Jamaica

Ifølge UNICEF er omkring 5000 børn blevet forældreløse som følge af HIV/AIDS. Derudover vurderes det at omkring 20.000 børn er udsatte, så frivillige hænder er der bestemt brug for.

Uanset hvilket projekt du arbejder på, bør du være forberedt på at blive udfordret. Mange børn kommer fra svære kår og kræver særlig omsorg og opmærksomhed. Nogle børn er handicappede, er på specielle diæter og kræver fysioterapi, specialundervisning og anderledes udviklingsplaner. Din fornemste opgave er at hjælpe og støtte dem på deres vej frem i livet. Det kan ske på forskellige måder:

  • Lege og spil,
  • Forskellige fysiske aktiviteter,
  • Lektiehjælp,
  • Undervisning,
  • Madlavning,
  • Vasketøj,
  • Kontorarbejde,

Du kan også arrangere udflugter for børnene. Projects Abroad vil give dig mest mulig støtte og opbakning under dit projekt.

Frivillig på humanitært projekt i Jamaica

Mange børn ankommer til børnehjemmene efter at de er blevet forældreløse, efterladt af forældrene eller anbragt af myndighederne. Basal undervisning er vigtigt redskab til at hjælpe børnene videre i livet, og ofte har børnene aldrig modtaget nogen form for undervisning tidligere. Du kan deltage i undervisning af små børn som endnu ikke har nået skolealderen eller du kan undervise børn med særlige behov, og som har fysiske og/eller psykiske handicap. Du hjælper også med at rådgive om kost og ernæring, og nogle af vores partnerorganisationer har mindre gårde tilknyttet børnehjemmene. Det frivillige arbejde på Jamaica varierer, så kontakt os endelig direkte for mere information.

Du har også mulighed for at arbejde med ældre mennesker som for eksempel er blevet forsømt eller forladt af deres familie og derfor har brug for hjælp. Som frivillig kan du tage del i forskellige aktiviteter der vil stimulere de ældre mentalt, fysisk og socialt. Det kan for eksempel være højtlæsning, spadsereture med de ældre eller ved at hjælpe til ved spisning og i forhold til personlig pleje. Hvis du overvejer en rejse til Jamaica med frivilligt arbejde, kan du kontakte os for mere information omkring dine muligheder.

Vi afholder regelsmæssigt workshops hvor du og andre frivillige på humanitære projekter kan mødes og diskutere arbejdssituationer. I får et indblik i det jamaicanske sundhedssystem og I får dermed en bredere forståelse af kulturen. I kan også udveksle idéer og få feedback på jeres arbejde.

Vil du helt tæt på den unikke jamaicanske kultur bør du overveje at supplere dit frivillige arbejde med et sprogkursus i lokalsproget, patois.

Det er meget anderledes end i Danmark, hvor vi ikke har en vuggestue i samme bygning som selve skolen. Det er godt her for jeg får set flere ting og jeg kan hjælpe i alle klasser. Jeg elsker at børnene er så ivrige efter min hjælp. Jeg føler virkelig at der er brug for mig her.
Daniel, frivillig

For at sikre at vores frivillige og lokale partnere har de rette forventninger til hinanden og projekterne har vi udarbejdet en Care Management Plan, som alle frivillige på humanitære projekter forventes at følge. Du kan læse den her.

Overvejer du frivilligt arbejde i mere end 4 uger i Jamaica, skal du have en arbejdstilladelse. Dette kræver, at en kopi af pas, eksamensbevis og CV er signeret af en notar i Danmark for at kunne blive godkendt af de jamaicanske myndigheder. Vi hjælper dig selvfølgelig med denne proces. Du bør derfor også ansøge mindst 5 måneder før afrejse idet processen med arbejdstilladelse og efterfølgende visum tager lidt tid.

Jamaica Care Management Plan
Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲