You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt at arbejde eller praktikophold med Obstetrik i Ghana

Oversigt
Projektoversigt

Frivillig på obstetrik-projekt I Ghana

Som frivillig har du mulighed for at arbejde som sygeplejerske eller jordemoder på projekter inden for obstetrik. Du vil hovedsageligt observere fødsler, kejsersnit samt gynækologiske og obstetriske procedurer. Frivillige arbejder på et stort hospital i Cape Coast.

Hvis du er uddannet inden for faget, vil du få mulighed for at deltage mere aktivt i arbejdet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du skal have faglige kvalifikationer for at få lov til at arbejde direkte på projekter inden for Medicin og Sundhed.

I Ghana taler indbyggerne engelsk og det lokale sprog, twi. Du kan forbedre dine sprogkundskaber og derved få et større personligt udbytte af dit frivillige arbejde ved at supplere dit arbejde med et sprogkursus.

Frivillige deltager hver uge i såkaldte outreach-projekter, hvor du sammen med en ansat tager ud til en lokal skole, landsby eller børnehjem for at tilse samt behandle indbyggerne for mindre alvorlige sygdomme og sår. Til forskel fra tiden på hospitalet som hovedsageligt involverer observation, vil outreach-projekterne involvere dig aktivt i arbejdet.

Din rolle som frivillig/studerende

På alle vores obstetrikprojekter er det vigtigt at være opmærksom på, at for frivillige uden forudgående erfaring vil arbejdsdagen primært bestå i at observere og lære af det lokale personale. Til tider vil der også være mulighed for at deltage mere aktivt i arbejdet. Uden en relevant uddannelse vil der være nogle naturlige grænser for, hvor meget af det praktiske arbejde man kan deltage i. Derfor er et obstetrikprojekt i meget høj grad et læringsprojekt, som kan give unik indsigt i vilkårene for jordemødre i et udviklingsland.

Det er helt op til det lokale personale at vurdere, hvor meget ansvar der kan gives til den enkelte frivillige. Det er derfor vigtigt, at man selv viser interesse for arbejdet, er initiativrig og engageret. Vi anbefaler, at man deltager i et obstetrikprojekt i 4 uger eller mere. Hvis du har specifikke ønsker eller krav til dit ophold kan vi målrette opholdet herefter.

Hvis du er studerende har du mulighed for et praktikophold i udlandet. Er du færdiguddannet kan du arbejde på vores projekter for professionelle.

Ghana Medicine & Healthcare Management Plan
Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲