You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde på Humanitære projekter i Etiopien

Oversigt
Projektoversigt

Frivillige maler senge for et børnehjem i Etiopien

I 1980’erne var Etiopien hårdt ramt af udbredt hungersnød og voldelige konflikter, som efterlod mange tusinde børn forældreløse.
I dag plages Etiopien af udbredt HIV/AIDS smitte og ekstrem fattigdom, og landet er i konstant risiko for hungersnød, hvilket blev meget klart under tørken på Afrikas Horn i 2011. Børn bliver forældreløse ved at forældrene dør eller ved at de simpelthen bliver efterladt af deres familier, fordi der ikke er penge og ressourcer nok til alle.

Projects Abroad samarbejder med en række børnehjem, børnehaver, daginstitutioner og centre for gadebørn i Addis Ababa. Behovet for frivillige er markant, for disse børn har i høj grad brug for støtte, uddannelse, og viden om hvordan man begår sig i livet.

De mest brugte sprog i Etiopien er amharic og engelsk, men amharic er klart mest dominerende i lokalsamfundet. Du kan med fordel supplere dit arbejde med et sprogkursus og derved få en dybere forståelse for lokalsamfundet.

Din rolle som frivillig

Frivillig leger med etiopiske børn

Børnehjemmene har børn i alle aldre, og du kan vælge at arbejde med babyer, hvis du foretrækker det. Antallet af børn på de forskellige børnehjem varierer, men du kan forvente at arbejde på et hjem med mindst 15 børn. Du vil blive involveret i det praktiske omkring børnepasning, såsom at give børnene mad og gøre dem klar til dagen. Som på alle børnehjem i Afrika er det vigtigt at man som frivillig kommer med overskud og arrangerer positive aktiviteter.

Børnehaverne har børn i alderen 3-6 år. Her yder du støtte til det overbebyrdede personale, og du vil være til stor hjælp, når du organiserer lærerige aktiviteter igennem sang, leg og kreative aktiviteter. Børnehaven er for barnet et frirum fra familiens daglige stress og jag med at få en hverdag til at hænge sammen.

I daginstitutionerne og centrene for gadebørn arbejder du med børn og unge i alderen 4-18 år. Børnene kommer fra dårligt stillede familier og betragtes som havende risiko for at ende på gaden. Nogle børn er kommet til centret fra gaden. Børnene kommer for at lære, lege, spise og socialisere sig med andre børn og unge. Arbejdet på centret er en kombination af omsorgsarbejde og uformel undervisning.

Hvad der først var ønsket om at lære de etiopiske børn en helt masse, blev barberet ned til at lære dem de forskellige farver samt at nyde at lege med dem. Det var skønt!
Vibe, frivillig

Fælles for alle projekter inden for humanitært arbejde i Etiopien er, at basal og uformel engelskundervisning vil blive værdsat højt. Etiopien oplever en voksende turismesektor, og engelskkundskaber er en vigtig kompetence at have i jobsøgning. Frivillige kan også deltage i forskellige fundraisingaktiviteter.

Vi arrangerer hver måned en workshop på vores lokale kontor. Her kan du mødes med andre frivillige og diskutere forskellige problemstillinger med din vejleder. I kan også udveksle idéer og erfaringer fra jeres arbejde på projekterne. I vil desuden få et bedre indblik i etiopisk kultur og derved en større forståelse for jeres lokale kollegaer.

For at sikre at vores frivillige og lokale partnere har de rette forventninger til hinanden og projekterne har vi udarbejdet en Care Management Plan, som alle frivillige på humanitære projekter forventes at følge. Du kan læse den her.

Ethiopia Care Management Plan
Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲