You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde på Humanitære projekter i Costa Rica

Oversigt
Projektoversigt

Vores humanitære projekter foregår hovedsagligt i Heredia og vi har enkelte projekter i San Jose. Som ulandsfrivillig i Costa Rica møder du et relativt velstillet land med en udviklende turistindustri og et stort økonomisk potentiale. Ikke desto mindre er der et stort behov for frivilliges hænder i børnehaver og fritidshjem.

Uanset din baggrund, og om du er i gang med et sabbatår, et praktikophold i forbindelse med din uddannelse eller om du tager orlov fra jobbet, kan du yde et stort bidrag som frivillig på et humanitært projekt i Costa Rica.

Du skal kunne tale mindst et basalt spansk for at kunne arbejde på dette projekt, idet børnene og det lokale personale kun taler en smule - om noget - engelsk. Du kan overveje at supplere dit projekt med et spanskkursus og derved få et større personligt udbytte.

Din rolle som frivillig

Frivillig på humanitært projekt i Costa Rica

Der er flere forskellige projekter inden for humanitært arbejde, og du kan arbejde i børnehaver, plejehjem og centre for handicappede. Du kan arbejde med børn og unge i alle aldre, så hvis du har særlige præferencer, så lad os vide det, så vi kan finde det rette projekt til dig. Du bør være forberedt på, at vores partnerorganisationer i Costa Rica forventer at vores frivillige er til rådighed hele dagen.

På de fleste af vores projekter starter arbejdsdagen kl. 7 eller 8 om morgenen og den slutter sidst på eftermiddagen. Dine præcise arbejdstider vil afhænge af hvor du arbejder, og du vil få udleveret et ugeskema ved ankomsten til Costa Rica.

De fleste af vores projekter er i børnehaver og daginstitutioner for børn i alderen 0-13 år. Det lokale personale er ofte underbemandet, så din hjælp og dit arbejde med børnene vil blive værdsat. Du hjælper med de daglige opgaver såsom at gøre børnene klar til dagen; du hjælper også med basal undervisning såsom talrækker og alfabetet. Vi forventer også at du hjælper til med mere praktiske opgaver som at lave mad, vaske op og gøre rent. Der vil selvfølgelig også være masser af tid til at lege og spille med børnene og give dem den opmærksomhed og omsorg, som de har brug for.

Dit initiativ, energi og entusiasme vil blive modtaget med begejstring af både børn og personale, og alle former for lege, spil, sport, kreative aktiviteter og musikalske indslag er meget populære. Arbejdet på et af disse projekter kan være krævende, men du vil opdage, at det også er både sjovt og udbytterigt.

Der er ikke noget mere livsbekræftende end at opleve, hvor glade små børn, som ikke har meget at glæde sig over, bliver af blot at se een om morgen eller at spille fodbold sammen med en "voksen", som jeg var i deres øjne.
Rasmus, frivillig

Størstedelen af daginstitutionerne og børnehaverne i Costa Rica har deres største ferie fra midt-december til midt-februar, og kun en kortere ferie i juli. Du kan i denne periode rejse eller nyde alle festlighederne med din værtsfamilie henover julen, og fra anden uge i januar organiserer vi en række ferieprogrammer. Disse inkluderer arbejde på en sprogskole, sportsundervisning, vedligeholdelse af bygninger samt arbejde på daginstitutioner med børn, som stadig kommer på trods af ferien.

Du kan også arbejde på et center for handicappede børn og unge i Heredia. Her hjælper du det lokale personale med at tage sig af babyer, børn, unge og unge voksne med handicaps som f.eks. Downs Syndrom. Ved at yde støtte til det lokale personale og omsorg til børnene er vores frivillige en stor hjælp, og du kan glæde dig til hårdt men vigtigt arbejde.

Frivillige på humanitært projekt i Costa Rica

Du kan også arbejde på et plejehjem for ældre beboere i alderen 65-90 år. Her hjælper du beboerne med at få rørt sig lidt, I spiller kort, bingo eller I laver forskellige håndværk. Du kan også blive bedt om at hjælpe til med administrative og fundraisingsopgaver. Det kan endda være at du kan hjælpe de lokale fysioterapeuter.

På vores humanitære projekter vil du have fri i weekenden og vores frivillige bruger denne tid på at rejse rundt og udforske Costa Rica. Da vi har forskellige muligheder, opfordrer vi dig til at kontakte os for specifik information omkring frivilligt arbejde i Costa Rica.

De humanitære projekter er lukkede fra tredje uge i december til midten af januar. Centret for handicappede børn og unge er lukket indtil midten af februar. Alle projekterne er ligeldes lukkede henover påsken.

For at sikre at vores frivillige og lokale partnere har de rette forventninger til hinanden og projekterne har vi udarbejdet en Care Management Plan, som alle frivillige på humanitære projekter forventes at følge. Du kan læse den her.

Costa Rica Care Management Plan
Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲