You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde på Humanitære projekter i Cambodja

Oversigt
Projektoversigt

Som frivillig på et humanitært projekt i Cambodja kan du bidrage positivt til børn og handicappedes tilværelse imens du selv vil få en værdifuld oplevelse.

Vi samarbejder med en række dagcentre i hovedstaden, Phnom Penh. Arbejdet kan til tider være udfordrende, men du vil ikke være i tvivl om, at din indsats og energi er værdsat.

I Phnom Penh samarbejder vi med Khemara, som er den NGO som arbejdet i Cambodja i længst tid. Siden 1991 har Khemara spillet en stor rolle i cambodianske kvinder og børns sociale udvikling idet der er et tæt samspil med lokale samfund. Sammen med Khemara finansierer Projects Abroad driften af disse centre, og familierne har således gode pasningstilbud, som ikke belaster deres økonomi yderligere.

Din rolle som frivillig

Frivillig leger med lokale drenge i Cambodja

På disse centre vil du hjælpe det lokale personale med at se efter børn i alderen 3-5 år. Børnene afleveres på centrene af deres mødre som så tager på arbejde. Der er typisk 20-50 børn på hvert center.

Børnene kommer fra fattige kår, og du vil hjælpe dem i en positiv retning.  Dine arbejdsopgaver vil variere, og du kan hjælpe med følgende:

  • Læse historier for børnene;
  • Hjælpe til med basale engelskøvelser;
  • Lære børnene om hygiejne;
  • Give børnene mad;
  • At børnene får regelmæssige lægetjek;
  • Forskellige læringsaktiviteter igennem sang, spil, leg, at tegne og male;
Noget jeg fandt yderst fantastisk var at se at børn være børn. Jeg har været pædagogmedhjælper i en vuggestue hjemme i Aarhus, og det var utroligt at se hvor meget danske og cambodjanske børn mindede om hinanden, trods de enorme forskelle i kultur og miljø.
Troels, frivillig

I løbet af året arrangerer vi fire mindre kampagner hvor vi har et specielt fokus på uddannelse, læsefærdigheder, idræt og udendørs aktiviteter, miljø, sundhed og hygiejne.

Frivillig på humanitært projekt i Cambodja

Frivillige kan også arbejde på et center for handicappede børn og voksne mænd. Her er der en del forskellige dignoser - lige fra autisme til Downs Syndrom til HIV/AIDS. På dette center arbejder også frivillige på fysioterapi- og ergoterapiprojekter, idet der er behov for flere forsekllige typer af frivillige. Og netop på grund af de mange forskellige diagnoser er der mange forskellige behov, og her er vores frivillige et værdifuldt bidrag for det lokale personale.

Uanset hvor du arbejder, vil du hjælpe til med helt basale opgaver. Din arbejdsdag starter typisk kl. 8.30 og du har fri igen omkring kl. 15. Dette kan dog variere. Du arbejder mandag til fredag, så du vil have fri i weekenden.

For at sikre at vores frivillige og lokale partnere har de rette forventninger til hinanden og projekterne har vi udarbejdet en Care Management Plan, som alle frivillige på humanitære projekter forventes at følge.

Cambodia Care Management Plan Statusrapport
Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲